Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Misyon Bildirisi

Kaliteli medya, kaliteli demokrasi

Medya dünyada ve Türkiye’de köklü bir değişim geçiriyor. Dijital teknolojideki baş döndürücü gelişmeler, medyayı yepyeni bir döneme taşıyor. Her türlü haber, bilgi ve yorum, sınır tanımdan bölgeler ve ülkeler arasında adeta ışık hızıyla dolaşıyor. Bu durum medyada kullanılan eski iş yapma biçimlerini geçersiz kılıyor, yeni modeller gelişiyor.

Büyük dönüşüm, teknoloji ya da iş modelleri ile sınırlı kalmıyor; insanları da etkiliyor, birey ve grupların bakış açıları, anlayışları, önemsedikleri konular, duyguları ve ahlaki değerleri değişiyor.

Toplumdaki demokratikleşme arzusu güçlenirken, medya da yeni taleplerin dile getirilip, görünür kılındığı alan oluyor. Çayyolu Medya Çalışanları Derneği “kaliteli medya kaliteli demokrasi” ilkesinden hareketle, demokrasinin derinleşmesinin, medyayı da güçlendireceğine inanmaktadır.

Çayyolu Medya Çalışanları Derneği'nin faaliyet alanları:

1. Meslek öncesi ve meslek içi eğitim

2. Basın özgürlüğü

Çayyolu Medya Çalışanları Derneği’nin hedefleri:

Medyanın ve gazetecilerin kalite standartlarını yükseltmek. Basın özgürlüğünün sınırlarını genişletmek. Medyadaki çeşitliliği
savunmak. Medyayla ilgili teknolojik gelişmelerin anlaşılıp, etkin biçimde kullanılmasına yardımcı olmak.

Medyada kalite

Gazeteciliği yeniden sorgulamak

Yeni toplumsal değerler, sektördeki bazı varsayım ve alışkanlıkların değişmesini gerektiriyor. Medyada etnik ve dini sorunların sunuluş tarzı, kadının yer alış biçimi, özel hayat ya da nefret suçları gibi konuların; dernek içi, sektörel, yerel, ulusal ve uluslararası toplantılarda tartışılması gerekmektedir. Çayyolu Medya Çalışanları Derneği hem bu tartışma ortamını hazırlayıp, hem de o toplantılardan çıkan sonuçları internet sitesi, kitap, dergi, rapor gibi araçlarla kamuoyuna duyurur.

Eğitimi sürekli hale getirmek

Gazeteciler için meslek içi eğitim büyük önem taşımaktadır. Çalışanların kalitesini yükseltmeden, medya sektörünün kalitesini yükseltmek imkansızdır. Çayyolu Medya Çalışanları Derneği dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından da yardım alarak düzenlediği kurs, çalıştay, panel gibi etkinliklerle, çalışanların kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır.

Gençleri teşvik etmek

Medyada çalışmak isteyen ya da sektöre yeni adım atmış gençlerin önemli sorunlarından biri, teknik ve insani açıdan mesleği tanımak için uzun zaman harcamalarıdır. Çayyolu Medya Çalışanları Derneği bu süreyi kısaltmak ve kolaylaştırmak amacıyla; staj, kurs, iş bulma gibi girişimlere önayak olarak, gençlerin sektöre uyum sağlamalarını ve doğru tercihler yapmalarını kolaylaştırır.

Akademik çalışmaları desteklemek

Çayyolu Medya Çalışanları Derneği meslekle ilgili fikir tartışmalarını önemsemektedir. Dernek, medyayla ilgili her türlü sorunun bilimsel açıdan ele alınmasına destek olur. Yerli ve yabancı iletişim fakülteleri başta olmak üzere, sektöre yapılacak her türlü akademik katkıya ortam sağlar. Çıkan sonuçları, entellektüel dergi ve blog gibi araçlarla paylaşarak zenginleştirmek Çayyolu Medya Çalışanları Derneği’nin hedefleri arasındadır.

Özgür ve çok sesli olmak

Çeşitlilik, çok seslilik ve fikir özgürlüğü basının en önemli değerleridir. Hiç bir gazeteci fikirlerinden ötürü maddi ya da manevi baskıya uğramamalıdır. Medyanın etik değerler dahilindeki haber ve yorum özgürlüğüne karşı yapılan saldırılar, aynı zamanda topluma karşı işlenmiş bir suçtur. Çayyolu Medya Çalışanları Derneği sosyal sorumluluk ve kaliteli demokrasi özlemiyle, tek amacı mesleğini yapmak olan tüm gazetecilerin yanındadır.